Догно нютагай жэшээ дээрэ угай шэнжэлэл

Нэгэ багахан Догно нютагай жэшээ дээрэ 11 эсэгынхинэй уг гарбал багша Б-Х. Жанчипова шэнжэлбэ. «Яруунын хатан эжын үбсүүн дээрэ оршоһон домог түүхээр баян Догно нютагта мүнөө сагта 45 үрхэтэ айл ажаһуудаг. Эдээн сооһоо 11 эсэгэ хори буряад зоной 10 эсэгын үри һадаһад ажаһуудаг. Гушад эсэгынхид эдээн соо үгы юм. Хори зонһоо гадна ондоо яһатан ажаһуудаг.

Таблица. Ямар обогой, хэды үрхэтэ айл Догнодо ажаһуудаг бэ?

Отог

Галзууд

Хуасай

Хүбдүүд

Шарайд

Харгана

Худай

Сагаан

Хальбан

Үрхэтэ айл

4

1

5

4

9

1

1

1

Отог

Гушад

Бодонгууд

Батанай

Оронгын буряад (хандабай)

Булагад (ноёд)

Чуваш

Ород

Угаа мэдэнэгүй

Үрхэтэ айл

0

1

2

1

1

3

4

8

Суг хамта 45 үрхэтэ айл.

Манай һууринда гушад обогтон ажаһуудаггүй.” (Б-Х. Жанчипова).

“Үйлын үритэ тэшхээнүүдһээ

Үри һадаһаа абархаа,

Нүгэлтэ дэлхэй дээгүүрээ

Нүүжэл һалиржал ябахадаа,

Аглаг үргэн дайдадаа арадни нэрээ мартаагүй!

Наян-Наваа, Бадан голоор

Намаржан, хабаржан ябаһаар,

Аяар мянган жэлдэ түгэншэлөөд,

Анханайнгаа нютагта бусаһан

Элинсэг хулинсаг угсаатамни –

Энхэ мүнхэ арадни!” (Дондогой, 2013, 165).

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Один комментарий на “Догно нютагай жэшээ дээрэ угай шэнжэлэл

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>