«Алтан хаһын аялга»

Булагтал дэлбэрһэн буянтай сэдьхэлээр

Буряадхан арадтаа бэлигээ зорюулаалта

Уянгата дуунай утаһа дайража

Уйтайхан байдалыемнай урихан болгонолта

Жаргал түгэс мүнөөдэрэй оршомдо

Жара наһанай мүндэлһэниинь һайхан

Сэсэгэй баглаашуу арюухан баяраар

Сэдьхэлэй оёорһоо амаршалнабди баран.

 

хүлөө жиижэ үүдэнэй богоһоор дүтэхэнэ

хүнгэн сарюун улаан шарахан хүгшэн

айрагаар сорьёһон хониной арһа мушхална

али нэгэндээ дэгэл оёхоор тухашарна.

энеэбхилнэ хүгшэн, һанаад гэнтэ ашаханаа

үгэ хүүрээ ойлголсодоггүй шолмохоноо.

 

түмэр орондоо, бурхадай урда тэмгэ

толгойдоо ялантай һүүлшын дайнай тамга

үбгэжөөл һууна эрхиеэ номгон татална

үнгэрһэн сагай үлхөө ойндоо батална.

һонин лэ саг һэн,хаанаш хэрэгтэй ябаа

һомоной зайһан, дарханайш һүхэ баряа

түрхэлэй хүбшөөр артелиин адуу манаа

томоотой санитар малай шуһа ханаа.

үбэлэй зүргөөр хамбышье үсэд шэрээ

уһанай модондо амарагаа шэлээ

ээх, тиихэдэ, балмань яаһан залуухан –

ёохорой дүхэригтэ гарынь халуухан ….

баруун дайнда мордоодшье байхадань,

байлдаанай забһарай богонихон нойртонь

уняарта дайдань яатараа дуудагша һэм

урихан инагынь яатараа даллагша һэм

үдын долгид тэрэ гэһээр олол урдаа

үер мэтээр шэнэ үетэн ургаа

тэли даа,хүнэй наһан мүнхэ байха аргагүй,

тэнюун лэ байдал түбидэ тогтоһой захагүй.

 

Үйлын үриие бүтээдэг

Үнэн худал хоёр юм.
Мүнхын домгые бүтээдэг
Абал, эжыл хоёр юм.

Газар тэнгэриие бүтээдэг
Гал уһан хоёр юм.
Галабай домогые бүтээдэг
Абал, эжыл хоёрнай.

Абынгаа хэлэһэн һургаалы

Абажал ябанам наһандаа

Алтанhаа сэнтэй бодолы

Анхаран шэрээнэб зурхэндоо

 

Б-Х.Аюшеева – Абамни.

 

Эхэ!

Эхэеэ нэгэтэ алдабал,

Эхэдэшни адлишье хүн

Нарата энэ юртэмсэ дээр

Наһан соошни харагдахагүй.

”Эхэһээ бэшые хуу олохош,

Эхэеэ дахин олохогүйш» —

Хуушанай үгын удхые

Хожомдожол ойлгодог нүгэлтэйбди…

Эхэ!.

Аглаг дэлхэй дээр эхэнүүд

Адлихан нэгэл абаритай:

Үхибүүндээ – һүүлшынгээ хүсөөг;

Үриингөө садхалан лэ байбал,

Үлдэһэн, даараһанааш мартаха. …

Үнгэрөөшэ дайнай үедэ,

Үргөөрөө газар наншатараа,

Эхэмни ажаллажа ябахадаа,

Эдеэлдэг һэн гү, һананагүйб.

“Бари даа, би садааб,

Басаган, ши эди”…

Эхэ!

Хүмүүнэй түрэлтэниие таһалдуулхагүй

Хүшэрхэн заяатай Эхэ!

Бэрхэшээл тудаг – зүрхэндөө

Бүмбэрсэг дэлхэйе багтааха,

Аюул соо хэзээдэш орхихогүй

Агууехэ Эхэ!

Хүн бүхэн энэ нэрые

Хүрин улаан зүрхэндөө

Нангин һайханаар тахижа

Наһан соогоо ябадаг һай!..

(песня – Е.Борохитова – Эжыдээ зорюулнаб)

Түби дэлхэйн энгэртээ

Тэршээ үри хүүгэдээ

Энхэ мэндэ дэгжээдэг

Эхын сэдьхэл зулгы даа

Үдэр һүни энхэржэ

Үбэр дээрээ бөөмэйлһэн

Налгай эхын сэдьхэлые

Наһан соогоо сэгнэе.

 

Энээхэн бэеэ бэелээд,

Элдинхэн дэлхэй дээр ябахадам,

Эгээл зөөлэхэн дэрэшье

Эжымни гарта хүрэнэгүйл.

Үхибүүн балшар наһандаа

Үргэһэнэй баатарта диилдээд,

Үбдэг дээрэш тарайгаад,

Үлгыдүүлдэг бэлэйб, эжыхэм,

Үһыем эльбэжэ һуудаг һэнш.

Энээхэн бэеэ бэелээд,

Элдинхэн дэлхэй дээр ябахадам,

Эгээл зөөлэхэн олбогшье

Эжым үбдэгтэ хүрэнэгүйл.

Үргэһэн хайрата эжынгээ

Үбдэг, гарые шалаан,

Үйлыень үзүүлдэг байһанаа

Эхэ болоод лэ ябахадаа,

Эльгэ зүрхөөрөө ойлгооб даа

 

Ж. Бадмасыренов Аба эжыдээ

Эльгэ нимгэн эжын дууе шагнаа һэм

Эльбүүргэтэ энхэрэлдэнь уяраа һэм

Тэлэһэн эхэеэ, тулга эхэеэ мэдэхб даа

Тээмээршээһээр тэбэри дээрэнь үдэһэн хүм.

Тоомоо таһараад, тоомжоо мартаад наадандаа

Тооһоо олол гүбюулхэдэһэн хүйхэрби.

Тэлэһэн эжым танил түһөө зураг

Тэмдэг болон үлөөгүй юм халаг

Гэбэшье гунигтайханаар үнинһөө

Гэрэлтэ һайханаар сэдьхэл соомни үлөө

Эмгэн тоонто заяата нютагайм энгэртэ

Эжэл залуу эхым түһөө мүнхэрөө.

 

Энэ һүни эжыгээ үзэжэ зүүдэлээб,

Эжымни тархиием эльбэжэл һууна хэбэртэй,

Энеэбхилһэн нюдэниинь юундэшьеб гунигтай шэнги.

Энэ һүни эжымни зүүдэндэм үзэгдөө.

«Олон жэлдэ оройдоол уулзаагүй ябаабди,

Одоошье уулзабабди, эжы, эжыхэмни!» гэжэ

Ооглоод шангаар, арбагад гээд һэришооб.

Олон жэлдэ эжыгээ зүүдэлээгүй ябааб.

Уулзажа зүүдэлээд, угаа ехээр мэхэлүүлээд,

Уруугаа харан уйлааб, үхибүүн мэтэ.

Урихан шарайень ухаандаа һэргээжэ ядааб.

Уулзажа зүүдэлхэдээ, угаа элеэр хараалби!

Бүлсылдэһэн һудаһатай бүхэриг ажалша гарынь,

Булайгаар эсэжэ, бүлхын алдаһан нюдэниинь,

Буурал толгойнь ами аминдаа харагдаха юм.

Бүлсылдэһэн һудаһатай бүхэриг гарыень таалаһайб!

Үгэлэн хэлэһэн үнэтэ һайхан һургаалынь,

Үсэгэлдэр шагнаһандал, үлэнхэй юм даа зүрхэндэм.

Үхэһэн хойнонь лэ үгыень сэгнэдэг болонобди.

Үгэлэн хэлэһэн үгэнүүдэйнь зүб гээшэнь!

Бутидэй Дондог. Аба эжын захяа

 

С-Д.Дондогойн, С-Х. Дарибазаровагай, Б. Жанчиповай, В. Тугдэмэйн шүлэгүүд бэшэгдэбэ.

Хүндэтэ манай үндэр наһатан – алтан хаһадаа ябаһан таанадтаа сэдьхэлэй үгэнүүдые хэлэнэбди.

Аманай баян хэшэгһээ

Ашатын буян эдлэжэ

Амидаралай ута дабаанда

Амгалан ябахатнай болтогой!

Нарата дэлхэйн хэшэгһээ

Наһанай тэжээл хүртэжэ

Сагаан сэдьхэл сэлинхэй

Сарюун ябахатнай болтогой!

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

82 комментария на “«Алтан хаһын аялга»

 1. michael jordan shoes

  There are certainly lots of details like that to take into consideration. That is a nice level to carry up. I supply the ideas above as normal inspiration however clearly there are questions like the one you deliver up where an important thing might be working in sincere good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around issues like that, but I am sure that your job is clearly identified as a good game. Both boys and girls really feel the affect of just a second抯 pleasure, for the rest of their lives.

 2. calvin klein outlet

  After research a couple of of the weblog posts on your web site now, and I actually like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and will probably be checking back soon. Pls try my web site as effectively and let me know what you think.

 3. kyrie 6 shoes

  There are certainly a number of particulars like that to take into consideration. That may be a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration however clearly there are questions just like the one you convey up the place crucial factor will probably be working in trustworthy good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round things like that, but I am positive that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the influence of only a second抯 pleasure, for the remainder of their lives.

 4. kd 11

  Good post. I learn something more challenging on completely different blogs everyday. It will always be stimulating to learn content from different writers and apply a bit of one thing from their store. I抎 favor to make use of some with the content material on my weblog whether or not you don抰 mind. Natually I抣l provide you with a link in your net blog. Thanks for sharing.

 5. kobe sneakers

  There are actually a number of particulars like that to take into consideration. That may be a nice point to carry up. I supply the thoughts above as common inspiration however clearly there are questions like the one you deliver up where the most important thing can be working in honest good faith. I don?t know if finest practices have emerged around issues like that, however I’m sure that your job is clearly identified as a fair game. Each girls and boys really feel the influence of only a second抯 pleasure, for the rest of their lives.

 6. birkin bag

  I抎 have to examine with you here. Which is not something I often do! I take pleasure in reading a post that will make folks think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

 7. supreme clothing

  Can I just say what a relief to search out somebody who actually knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know learn how to deliver a problem to gentle and make it important. Extra folks must read this and perceive this side of the story. I cant believe youre not more common since you definitely have the gift.

 8. off white clothing

  I抦 impressed, I need to say. Really hardly ever do I encounter a blog that抯 both educative and entertaining, and let me let you know, you will have hit the nail on the head. Your thought is excellent; the issue is something that not sufficient persons are talking intelligently about. I’m very blissful that I stumbled across this in my search for something referring to this.

 9. chrome hearts online store

  I am typically to running a blog and i actually admire your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and hold checking for new information.

 10. supreme outlet

  There are some interesting cut-off dates on this article but I don抰 know if I see all of them middle to heart. There may be some validity however I’ll take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we want extra! Added to FeedBurner as properly

 11. jordan shoes

  Once I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there any means you may remove me from that service? Thanks!

 12. supreme

  Spot on with this write-up, I really assume this web site needs way more consideration. I抣l probably be again to learn rather more, thanks for that info.

 13. golden goose outlet

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So nice to search out someone with some authentic thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is one thing that is wanted on the web, somebody with slightly originality. useful job for bringing something new to the web!

 14. nike shox

  After examine a couple of of the blog posts on your website now, and I actually like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site checklist and might be checking back soon. Pls check out my web page as nicely and let me know what you think.

 15. kd13

  I in addition to my guys were found to be following the excellent suggestions on your web page while immediately I got a horrible feeling I never expressed respect to the blog owner for them. My young men appeared to be absolutely excited to see all of them and have now without a doubt been loving these things. Thank you for actually being considerably considerate and for choosing some notable things most people are really desirous to understand about. My personal sincere regret for not saying thanks to you earlier.

 16. yeezy boost 380

  I wanted to put you one very small observation in order to say thanks the moment again considering the pretty things you have documented on this website. This is quite unbelievably generous of you in giving unhampered all that many people might have advertised for an e-book to help make some dough for their own end, particularly considering that you could possibly have tried it in case you wanted. These tactics likewise served to become a good way to know that the rest have a similar dream like mine to figure out lots more around this issue. I think there are some more pleasant moments ahead for people who looked over your site.

 17. kevin durant shoes

  I in addition to my friends came examining the good tips located on your web site and so at once came up with an awful suspicion I had not expressed respect to the site owner for them. Most of the guys were totally stimulated to read all of them and have in effect really been tapping into those things. Appreciation for indeed being considerably considerate and then for deciding on varieties of outstanding issues most people are really wanting to know about. My honest apologies for not expressing gratitude to sooner.

 18. giannis shoes

  I precisely had to say thanks all over again. I’m not certain the things I could possibly have gone through without the entire pointers shared by you directly on this area of interest. It absolutely was a very scary crisis for me, nevertheless understanding your well-written way you processed that forced me to weep for happiness. I will be happier for the help and pray you know what an amazing job that you’re putting in instructing the others by way of your site. I know that you’ve never come across any of us.

 19. adidas yeezy

  I must show some appreciation to this writer just for rescuing me from such a difficulty. Because of browsing through the the net and coming across advice which are not beneficial, I assumed my entire life was gone. Existing without the presence of approaches to the problems you have resolved by means of your entire short post is a crucial case, and those that could have in a wrong way affected my entire career if I hadn’t discovered the blog. Your actual capability and kindness in playing with all the pieces was helpful. I am not sure what I would have done if I hadn’t encountered such a solution like this. It’s possible to now relish my future. Thanks very much for this specialized and results-oriented help. I won’t be reluctant to propose your web blog to anybody who needs and wants counselling on this issue.

 20. supreme clothing

  I simply wanted to develop a quick note to be able to appreciate you for all the marvelous tips you are giving at this website. My incredibly long internet investigation has finally been compensated with high-quality facts and techniques to share with my company. I ‘d claim that many of us readers are unquestionably lucky to exist in a great place with so many outstanding professionals with very beneficial ideas. I feel pretty grateful to have discovered your website and look forward to so many more brilliant times reading here. Thanks a lot once more for a lot of things.

 21. cheap jordans

  I have to convey my admiration for your kindness for people that should have guidance on that niche. Your very own commitment to getting the message along had been extraordinarily useful and has continuously allowed professionals like me to achieve their targets. Your warm and helpful report denotes this much to me and additionally to my office colleagues. Warm regards; from all of us.

 22. hermes bag

  I would like to express my affection for your kindness in support of men who absolutely need guidance on this one question. Your special commitment to passing the message all over became wonderfully important and has continually enabled employees like me to realize their endeavors. Your new insightful facts implies a great deal a person like me and substantially more to my fellow workers. Regards; from each one of us.

 23. yeezy

  I’m also commenting to let you know of the useful encounter my girl encountered visiting your webblog. She discovered lots of details, including what it’s like to possess a great giving spirit to have folks with ease know various specialized subject matter. You actually surpassed our expected results. Many thanks for rendering those precious, trustworthy, edifying and even unique thoughts on that topic to Evelyn.

 24. hermes handbags

  I in addition to my buddies were actually digesting the nice secrets and techniques on your web page then immediately I got a horrible suspicion I never expressed respect to the web blog owner for those strategies. The young boys appeared to be consequently thrilled to learn all of them and have now in truth been taking advantage of these things. Many thanks for being well accommodating as well as for obtaining this form of wonderful themes most people are really desperate to learn about. My personal sincere regret for not expressing gratitude to sooner.

 25. nike lebron 15

  I intended to write you a little bit of observation to finally say thanks the moment again on your extraordinary techniques you have documented on this site. It’s quite open-handed of people like you to grant extensively exactly what many of us could possibly have marketed for an e book to generate some money for their own end, most notably seeing that you could possibly have done it in case you desired. Those points likewise served like a great way to be sure that many people have the identical zeal just as my own to figure out way more around this matter. Certainly there are lots of more fun instances in the future for individuals that browse through your website.

 26. supreme clothing

  A lot of thanks for every one of your labor on this blog. My mom delights in working on investigation and it’s obvious why. Most people learn all relating to the dynamic ways you offer important techniques on the web site and even attract response from other individuals on the subject so my child is discovering a lot of things. Take pleasure in the rest of the year. Your doing a great job.

 27. supreme clothing

  A lot of thanks for your whole work on this web site. My mum really likes managing investigation and it’s really easy to see why. All of us hear all of the dynamic tactic you create functional steps through the web site and in addition foster contribution from other individuals on that situation and our own child is in fact learning a whole lot. Enjoy the rest of the year. You are always conducting a pretty cool job.

 28. supreme

  I together with my pals were looking at the great pointers located on your site and then all of the sudden I had an awful feeling I had not expressed respect to the blog owner for those techniques. All the young men ended up consequently happy to read through them and have pretty much been loving them. Many thanks for getting really helpful and for pick out this sort of remarkable subjects most people are really desirous to be informed on. My very own honest regret for not expressing appreciation to earlier.

 29. chrome hearts outlet

  I must point out my passion for your kind-heartedness supporting individuals who require assistance with this one theme. Your very own commitment to getting the solution all over had been certainly productive and has surely allowed professionals much like me to arrive at their desired goals. Your amazing invaluable information entails a whole lot a person like me and substantially more to my office workers. Best wishes; from each one of us.

 30. yeezy

  I enjoy you because of every one of your effort on this web site. My mom enjoys doing investigations and it’s easy to see why. Many of us know all about the dynamic manner you deliver insightful steps via the web blog and therefore boost contribution from other individuals on this idea while our child is without a doubt becoming educated so much. Have fun with the rest of the new year. You are performing a terrific job.

 31. yeezy sneakers

  I have to show my appreciation to you just for rescuing me from this particular crisis. Right after browsing through the internet and coming across techniques which are not helpful, I was thinking my life was gone. Being alive devoid of the strategies to the issues you have fixed by way of this guideline is a crucial case, as well as the kind that would have in a negative way damaged my entire career if I had not noticed your web page. Your own personal know-how and kindness in dealing with almost everything was valuable. I’m not sure what I would have done if I had not discovered such a point like this. I can also at this moment look forward to my future. Thanks a lot so much for this reliable and amazing help. I will not hesitate to endorse your web sites to any individual who will need support about this subject.

 32. longchamp outlet

  I’m also writing to make you know of the terrific encounter my friend’s girl enjoyed using your webblog. She realized many things, including what it is like to have a great coaching mood to let other folks really easily grasp chosen specialized things. You really exceeded her expected results. Many thanks for showing such important, trustworthy, edifying and even unique guidance on your topic to Gloria.

 33. yeezy 500

  My husband and i felt absolutely excited that Ervin managed to round up his researching by way of the precious recommendations he acquired from your web pages. It is now and again perplexing to just always be handing out secrets and techniques that many some people could have been selling. And we all recognize we have got the website owner to appreciate for this. The entire explanations you made, the easy website menu, the relationships you help to promote — it’s most powerful, and it’s really letting our son in addition to the family imagine that this concept is exciting, which is certainly extraordinarily important. Thanks for all the pieces!

 34. kyrie 5

  Thank you a lot for giving everyone a very pleasant possiblity to read critical reviews from this website. It is often very ideal and as well , full of a great time for me personally and my office fellow workers to search the blog particularly three times per week to see the newest stuff you have. And definitely, we are actually happy with the impressive principles you serve. Some 3 facts on this page are absolutely the most effective we’ve ever had.

 35. golden goose

  I precisely wished to thank you very much again. I’m not certain the things that I might have created in the absence of the entire smart ideas shown by you directly on such area of interest. It truly was a daunting condition in my view, but seeing the very expert approach you dealt with the issue took me to cry with happiness. Now i’m grateful for your information as well as expect you recognize what a powerful job you are always accomplishing instructing most people through your web site. More than likely you haven’t got to know any of us.

 36. moncler sale

  I intended to compose you the bit of observation to be able to thank you so much the moment again considering the exceptional guidelines you have contributed above. It was quite particularly open-handed of you in giving freely what many people would have distributed as an electronic book in making some dough on their own, most importantly considering that you might have tried it if you ever wanted. The thoughts in addition acted to be a great way to be aware that many people have a similar zeal the same as my own to grasp significantly more pertaining to this problem. Certainly there are thousands of more fun opportunities up front for people who read your website.

 37. jordan shoes

  I am only commenting to make you understand of the extraordinary experience my daughter undergone checking your blog. She figured out so many issues, which included what it’s like to possess an awesome teaching nature to make the mediocre ones with ease comprehend several grueling subject matter. You actually exceeded our expected results. Thank you for delivering such warm and friendly, dependable, edifying and as well as fun tips on this topic to Emily.

 38. yeezy boost 380

  Needed to draft you a very little remark to finally give many thanks over again for these marvelous pointers you have featured on this site. It was seriously open-handed of you to supply extensively all that many of us might have supplied for an electronic book in making some money for their own end, primarily since you could have tried it if you wanted. These principles additionally served to provide a good way to realize that other people online have similar eagerness the same as mine to learn a great deal more when it comes to this condition. I’m sure there are lots of more enjoyable sessions up front for individuals who find out your blog post.

 39. kyrie 4

  I precisely needed to thank you so much once again. I do not know the things I might have achieved in the absence of the tips and hints shared by you directly on this area of interest. It had become a daunting dilemma for me personally, nevertheless looking at this skilled avenue you solved that took me to weep over delight. I’m happy for this information and then sincerely hope you know what a great job your are carrying out teaching people today all through your webblog. I am certain you’ve never come across any of us.

 40. air jordan

  I wish to show some appreciation to this writer for bailing me out of this type of setting. Just after surfing around throughout the world wide web and coming across solutions which were not powerful, I assumed my entire life was gone. Existing devoid of the solutions to the problems you have resolved all through the short article is a critical case, and the ones which might have in a wrong way damaged my entire career if I had not encountered the website. Your main training and kindness in taking care of the whole lot was tremendous. I’m not sure what I would’ve done if I had not come across such a subject like this. I can now look ahead to my future. Thanks for your time very much for the skilled and results-oriented guide. I won’t think twice to endorse your web blog to any person who will need direction on this problem.

 41. steph curry shoes

  Thanks so much for giving everyone remarkably terrific chance to discover important secrets from here. It really is so useful and as well , jam-packed with fun for me and my office peers to visit your web site no less than 3 times in 7 days to find out the newest secrets you will have. Not to mention, I’m also actually fulfilled with your striking knowledge served by you. Some two facts in this post are completely the most suitable we have all ever had.

 42. yeezy boost 350

  I truly wanted to construct a remark to be able to thank you for all of the nice tactics you are posting at this website. My rather long internet lookup has at the end of the day been paid with brilliant concept to exchange with my neighbours. I ‘d mention that most of us readers are undoubtedly lucky to exist in a superb community with very many outstanding people with very helpful secrets. I feel somewhat fortunate to have come across your weblog and look forward to plenty of more fun times reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 43. yeezy shoes

  Thanks for your own efforts on this web site. My aunt takes pleasure in carrying out investigations and it’s really obvious why. My partner and i learn all relating to the compelling means you give very useful guidelines by means of your website and in addition welcome participation from visitors about this concern so our own girl has been starting to learn a lot of things. Take advantage of the rest of the new year. You are always conducting a wonderful job.

 44. kd shoes

  Thank you so much for providing individuals with a very splendid opportunity to read in detail from this blog. It is always very fantastic and packed with a great time for me personally and my office co-workers to search your site at the least thrice per week to read the fresh tips you have. And indeed, I am just usually fulfilled considering the amazing tricks you serve. Selected 2 points in this posting are really the simplest we have had.

 45. ggdb

  I in addition to my pals came analyzing the best hints on your web page while instantly got an awful feeling I never expressed respect to the site owner for those secrets. The young boys happened to be passionate to learn them and have in effect sincerely been having fun with those things. Appreciation for actually being very kind and then for finding this sort of great themes most people are really needing to learn about. Our honest regret for not saying thanks to you earlier.

 46. kyrie 6 shoes

  My spouse and i ended up being really contented that Peter managed to finish off his investigations with the precious recommendations he had from your very own web page. It is now and again perplexing to simply find yourself giving away ideas which usually the rest have been making money from. And we take into account we’ve got the blog owner to appreciate because of that. The specific illustrations you’ve made, the simple web site menu, the friendships you give support to promote — it’s everything exceptional, and it’s really aiding our son in addition to us imagine that that idea is satisfying, and that is highly pressing. Thank you for all!

 47. birkin bag

  Thank you for your entire effort on this web page. Betty really loves going through investigations and it is obvious why. Most of us notice all of the powerful mode you convey both interesting and useful tips and hints on this web site and therefore inspire response from website visitors on the concept plus our own girl is now studying a whole lot. Take pleasure in the rest of the new year. You’re the one carrying out a good job.

 48. off white clothing

  I in addition to my buddies were taking note of the nice tips and hints from the website while immediately got an awful suspicion I never expressed respect to the website owner for them. Most of the men are actually so excited to see all of them and have honestly been taking pleasure in those things. We appreciate you actually being considerably thoughtful and for picking these kinds of very good areas millions of individuals are really needing to be aware of. My very own sincere regret for not expressing appreciation to you sooner.

 49. yeezys

  I precisely needed to thank you so much once again. I am not sure what I might have created in the absence of those tips and hints shared by you relating to that field. It had been an absolute terrifying matter in my opinion, nevertheless noticing your specialised way you treated the issue forced me to jump for contentment. Now i’m grateful for the assistance and as well , hope that you realize what a powerful job that you are putting in instructing some other people thru your website. Most likely you haven’t encountered any of us.

 50. bape hoodie

  I precisely desired to thank you so much once again. I do not know the things that I would have gone through in the absence of the thoughts contributed by you on my area of interest. Completely was the challenging matter in my position, but considering the very professional form you solved the issue made me to weep over delight. I am just grateful for the work and as well , hope you find out what a powerful job you happen to be putting in instructing some other people thru a web site. Probably you’ve never come across any of us.

 51. jordan shoes

  I simply wanted to send a quick message so as to express gratitude to you for the fabulous guides you are posting on this website. My incredibly long internet search has now been honored with awesome strategies to exchange with my family. I ‘d express that many of us visitors actually are unequivocally lucky to live in a good website with many lovely professionals with great methods. I feel extremely privileged to have used your entire web page and look forward to so many more enjoyable minutes reading here. Thank you once more for everything.

 52. jordan 1 off white

  Thanks for your own hard work on this website. Gloria delights in doing investigation and it is easy to see why. Many of us notice all concerning the dynamic tactic you produce practical tactics on your web site and as well as cause response from other individuals on that article so my simple princess is certainly understanding so much. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You’re carrying out a really good job.

 53. a bathing ape

  I wanted to post you one tiny word to help thank you so much again considering the exceptional knowledge you’ve provided on this site. This has been certainly unbelievably generous with you to provide extensively just what a few people could have offered as an e-book to help make some money for their own end, primarily seeing that you could possibly have tried it in case you decided. Those inspiring ideas also served like a fantastic way to recognize that other individuals have similar dream really like my very own to know more in respect of this issue. I am sure there are many more fun periods in the future for many who looked over your site.

 54. jordan shoes

  I precisely desired to thank you so much all over again. I do not know the things that I might have implemented in the absence of the type of opinions shared by you about this subject matter. Previously it was a terrifying case in my view, nevertheless viewing a new professional approach you solved the issue forced me to jump for joy. Now i’m happy for the assistance as well as believe you really know what a powerful job you were undertaking teaching many others thru your web blog. I am sure you haven’t met all of us.

 55. off white jordan 1

  My spouse and i have been quite satisfied Louis managed to finish off his preliminary research through the ideas he came across from your own web site. It is now and again perplexing to simply choose to be giving freely helpful tips which usually people could have been making money from. So we already know we have the writer to appreciate for that. All the illustrations you’ve made, the straightforward website menu, the relationships you can help to foster — it’s mostly exceptional, and it is facilitating our son and the family recognize that this subject is satisfying, which is certainly very serious. Thanks for all!

 56. yeezy boost

  I have to show thanks to the writer just for bailing me out of this crisis. As a result of surfing through the the web and meeting concepts that were not powerful, I was thinking my life was well over. Living without the presence of answers to the issues you have resolved through your main guide is a serious case, and ones that might have in a negative way damaged my career if I had not come across the website. The natural talent and kindness in touching every item was valuable. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a solution like this. I’m able to now look ahead to my future. Thank you very much for your high quality and results-oriented guide. I won’t think twice to propose your site to anyone who should get assistance on this subject.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>