Үүдэн

Газаа талые досоо талатай холбодог үүдэн болоно. Газаа талаhаа муу юумэ оруулхагүй гэhэн үүдэн болон үүдэнэй богоhо олон заншалнуудтай холбоотой. Yүдэн руу тархяа харуулжа унтахагүй. Хубсаhанайнгаа заха үүдэн руу харуулжа үлгэхэгүй. Богоhын хоёр тээ байгаад хөөрэлдэхэгүй. Богоhо дээрэ hуухагүй. Энэ хадаа хоёр ондоо дайдада байгаад хөөрэлдэhэнтэй адли болоно. Муу юумэ газаа талаhаа оруулхагүйн тула үүдэн дээрээ хамгаалха тэмдэгүүдые үлгэдэг байhан юм. Жэшээнь, угалза абаад хаража үзэхэдэ, долгиной уhан угалза бүхы муу юумэн уhан соо урдаг гэhэн удхатай болоно. Гэртэ ороходоо баруун хүлөөрөө богоhо алхажа ородог ёhо бии. Yүдэн уг гарбалтай холбоотой гэhэн үгэ бии. “Yүдэ муутын хойморто бү hуу, эхэ муутын үхиие бү аба” гэhэн hургаал үгэ С.В. Бардаханова иигэжэ тайлбарилна: “Yүдэ муутай гэр уняар дараха хоймороо, удха муутай хүн удхаараа дараха үрэёо” (Бардаханова, 33).

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>