Хада

Оршон тойроной тэмдэг хада болоно. Хадаяа буряад угсаатан хаан гэжэ нэрлэдэг, эрэ хүн гэжэ шүтэдэг юм. Жэшээнь, Дархита баабай, Буурал баабай г.м. Уһан хадаа хатан, эхэнэр хүн гэжэ шүтэдэг. Ярууна хатан эжы, Онон хатан эжы г.м. Эсэгэ хүниие хадатай, эхэ хүниие далайтай жэшэдэг. “Сүмбэр үндэр уула мэтэ аба, сүн сагаан далай мэтэ эжы” гэдэг. “Эсэгэ хүниие гомдохооходоо, Сүмбэр уулын хамхарһанда адли, эхэ хүниие гомдохооходоо, сүн далайн шэргэһэндэ адли” гэһэн оньһон үгэ бии юм. Мэньелэн луугаа хоёр хүбүүдээ хадануудта найдана: “Жэмэстэ хада эсэгэнь боложо харыш. Эмтэ улаан уула эжынь боложо ургыша!” (Мэньелтэ Мэргэн, 35). Хада гэртээ хариха гэжэ наһанһаа мордоходоо хэлэдэг. “Мы уже в гору смотрим” (Жамцарано, 220) – гэжэ Жамцараногой эхэ эсэгэ хоёр хэлэнэ.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

15 комментария на “Хада

  1. AboutYourVideos

    If you have a TikTok profile and are producing content here, you can follow a few basic strategies to make sure your profile is successful, from which we listed 5 tips on our post.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>